Da li verujete u horoskop ?
  Da, u potpunosti
  Redovno čitam i uglavnom se vodim savetima
  Ne ali mislim da ipak tu ima nečega
  Nipošto, to nema nikakve naučne dokaze
  rezultati
  PRATITE NAS

   

        

   Ljubavni horoskop

   

  Nešto o Astrologiji

   

  Ljubavni horoskopDobro je poznato svima šta je to astrologija i čemu služi horoskop. Ono što se uvek

  zapitamo je ustvari šta je naučna osnova astrologije, u čemu je utemeljena ova

  egzaktna nauka, kako se razvijala i na kom nivou je danas.

   Od početka civilizacije ljudi su imali težnju da otkriju šta im donosi sutrašnji dan, a kako će im izgledati budućnost. Naši stari su pažljivo posmatrali svet oko sebe, uočavali promene i stvarali zaključke na osnovu toga. Smena dana i noći im je donosila nova saznanja o zvezdama i promenama na zvezdanom nebu. Sve civilizacije su projektovale svoje legende i mitove na nebeski svod, davale im mistična i božanska svojstva.  Stvarali su oblike, sazvežđa i priče o njima. kako su se menjala godišnja doba tako su se i menjali uslovi na zemlji a uslovljeno tim i položaj pojedinih zvezda. To su prvi početci organizovanja života u odnosu na položaj zvezda. Pojedine tačkice su se ipak šetale po svojim putanjama i kvarile priču stalnosti sazvežđa. Stari grci su ih nazvali planete.


   Bez preciznih instrumenata su mogli da prate kretanje prilično nevešto i da olako povezuju događaje na nebu sa pojavama oko njih. U svim narodima se utemeljilo verovanje u simbole zvezda i planeta kao projektovanje božanske sile i drugih natprirodnih pojava. Vremenom posmatranje nebeskog svoda i tumačenje istog je prestala da bude samo zabavaBez preciznih instrumenata su mogli da prate kretanje prilično nevešto i da olako povezuju

  Ljubavni horoskop

  i dokolica i polako prerasta u apstraktnu nauku. Smatrali su da položaji zvezda određuju i govore o stvarima koje predstoje i da je potrebno samo ih pravilno dešifrovati. 

  U to vreme se pojavljuju prvi astrolozi, vračevi i tumači volje bogova. Svakodnevica je dobila

  simbole u pomračenjima, prolascima kometa i sličnim pojavama na nebu. Sve to je tumačeno kao pretnja bogova, blagonaklonost ili najava bolesti i kataklizmi. 


  Ljubavni horoskopKako i sami možemo da pretpostavimo, najznačajnije pojave su bile i vezivane za najupadljivija zvezdana tela, Sunce, Mesec, komete i planete vidljive golim okom kojih ima pet. Sigurno je da ne postoji civilizacija koja Suncu i Mesecu nije davala božanska svojstva. njihovo kretanje je redovno praćeno i svake anomalije precizno beležene. Ovo je označilo početak astrologije. njeni početci su 

  vezivani za stari Vavilon i sumerce još pre oko 3000 godina. Oni su pomagali kraljevima i  vladarima u svakodnevnim odlukama tumačeći kretanje Sunca i Meseca. Kada su Stari Grci pokorili Vavilon usvojili su njihova stečena znanja i dali svoj pečat razvijanju astrologije kao nauke. Povezivali su svakog pojedinca sa određenim planetama i tako  tumačili svakodnevne aktivnosti ne samo kraljeva već i širokih narodnoh masa, gde astrologija dobija na širini prihvaćenja. Astrologija se širila i na zapad među naprednim civilizacijama i  svako je unapređivao strečena znanja dodavajući sopstvena tumačenja. kroz filter vremena su se polako kristalizovali postulati usvojeni kao nepromenljivi.  Napretkom nauke i istraživaštva, svet dobija i nove uređaje kojim su merenja i posmatranja dobijala na preciznosti a samim tim su i tumačenja bila raznovrsnija i sadržajnija. Začetnikom današnje astrologije smatra se Ptolomej koji je u delu "Tetrabiblos" Detaljno prikupio i opisao sva znanja kroz istoriju a koja su se ticala zvezda, planeta i njihovog uticaja na čoveka. U četiri knjige je dao osnovne principe i postulate kojih se pridržavaju i današnji  astrolozi. Ovo delo predstavlja "Bibliju" astrologije do danas.